Egenkontrolprogram og kontrolrapport

Se kontrolrapport
 

Indhold  
 
Virksomhedsbeskrivelse
 
Virksomhedens aktiviteter
 
Kontrolforanstaltninger, bestilling af varer
 
Kontrolforanstaltninger, modtagelse af varer
 
Kontrolforanstaltninger, sporbarhed og tilbagetrækning
 
Kontrolforanstaltninger, fødevarekontaktmaterialer
 
Kontrolforanstaltninger, mærkning
 
Mikrobiologiske risikoanalyser
 
Kemiske risikoanalyser
 
Fysiske risikoanalyser
 
Dokumentation, fejlrapport
 
Dokumentation, revidering
 
 
 
side 2
 
side 3
 
side 4
 
side 5
 
side 6
 
side 7
 
side 7
 
side 8, 9
 
side 9, 11
 
side 11, 12
 
side 13
 
side 14
 
 
Virksomhedsbeskrivelse
 
 
Navn
 
Unik Food IVS
 
Adresse
 
Søndergade 16 (kontoradresse) | Skuderløsevej 32 (lageradresse)
 
Postnummer og By
 
4690 Haslev
 
Ansvarlig leder
 
Jan Steen
 
Oprettet, version 1
 
Januar 2015
 
Revideret, version 2
 
Se revideringsskema
 
Revideret, version 3
 
Se revideringsskema
 
Revideret, version 4
 
Se revideringsskema
 
Egenkontrolprogrammet
 
Programmet dækker virksomhedens aktiviteter og vil blive revideret løbende ved ændringer i sortiment, procedurer m.m. Programmet revideres minimum en gang årlig.
 
Områder som personlig hygiejne og rengøring i butikken argumenteres mundtlig ved kontrolbesøg.
 
 
 
 
Indførelse af fødevarer, fødevarekontaktmaterialer
 
 
Animalsk samhandel
 
Ingen
 
Animalsk import
 
Ingen
 
Vegetabilsk samhandel
 
x Polen
 
Vegetabilsk import
 
Ingen
 
FKM
 
Alle produkter modtages i emballager
 
Salg
 
 
 
Engros
 
x
 
Detail
 
x (salg fra Web side)
 
 
Virksomhedens aktiviteter (indførsel af fødevarer)
 
Produktkategori
 
3. land EU Polen
Fødevarekontaktmaterialer
 
  x (emballerede produkter)
Kød, kødprodukter, spiselige tarme m.fl., frosne
 
   
Toskallede bløddyr, frosne
 
   
Fisk og fiskeprodukter, frosne
 
   
Mælk og mælkeprodukter, inkl. osteprodukter og konsumis, kølevarer    
 
Honning og gelé royale
 
   
Frugt og grøntsager, friske, forarbejdede, frosne
 
   
Te
 
  x
Mel, gryn, kerner, stivelse
 
  x
Morgenmadscerealier, ris, pasta m.fl.
 
  x
Nødder og nøddeprodukter
 
  x
Krydderier, krydderurter, ingefær
 
  x
Soya, eddike m.v.
 
  x
Fedtstoffer og olier, vegetabilske
 
  x
 
Varesortimentet kan variere inden for valgte produktkategorier. Se produktliste i virksomheden.
 
Kontrolforanstaltninger
 
 
Område
 
Bestilling af varer
 
 
Risiko (se også risikoanalyser)
 
Hvis leverandøren / producenten ikke er autoriseret i henhold til gældende EU regler er der risiko for at der indføres varer der ikke er kontrolleret eller må omsættes i DK / EU
 
Ved indførsel af fødevarer, der traditionelt kan indeholde uønskede stoffer m.m., rekvireres analyseresultater / specifikationer, som skal overholde gældende regler/ grænseværdier.  Eksempler:
 
 • Aflatoksiner i nødder, blandinger med mere end 10%
 • Restindhold af pesticider
 • Indhold af PAH (olier)
 • Eventuelle mikrobiologiske forureninger, sporedannende bakterier
 • Naturlige giftstoffer(frugt/grønt, krydderier, korn,, ris, pasta,)
 • Allergener (generelt)
 • Tilsætningsstoffer(EU listen)
 
 
Procedurer
 
Før bestilling kontrolleres at leverandørvirksomheden er godkendt i henhold til gældende EU-regler.
 
 
Fejlhåndtering
 
Hvis det konstateres et en leverandør ikke autoriseret i henhold til gældende regler vil eventuelle leverede varer blive returneret / kasseret og der vil blive iværksæt en tilbagetrækning. Se også ”Sporbarhed og tilbagetrækning”
 
 
Kontrolmetode
 
Dokumentkontrol
 
 
Dokumentation
 
Dokumenter (eventuel kopi af analyseresultater)
 
 
Eventuelle henvisninger (link)
 
EU Listen
Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF)
 
 
Kontrolforanstaltninger
 
 
Område
 
Modtagelse af varer
 
 
Risiko (se også risikoanalyser)
 
 1. Hvis der ikke er overensstemmelse mellem modtagne varer og følgedokument er der risiko for, at modtage varer der ikke overholder gældende EU regler
 
 1. Hvis emballagen på varerne er slået itu, er der risiko for, at de er blevet forurenet under transporten
 
 1. Hvis varerne ikke er korrekt mærket (DK) er der risiko for, at allergener kan gøre følsomme personer syge samt risiko for, at varerne ikke kan identificeres, ved en eventuel tilbagetrækning
 
 
 
Vurdering af risiko
 
Punkt 1, 2, 3: GAG (gode arbejdsgange)
 
 
 
Procedurer
 
 • Dokumenter og varer checkes ved modtagelsen herunder emballagekontrol
 
 
Fejlhåndtering
 
Det berørte parti forsegles og destrueres i samråd med fødevareregionen
 
 
Kontrolmetode
 
Dokumentkontrol
 
 
Dokumentation
 
Dokumenter
 
 
Eventuelle henvisninger (link)
 
EU Listen
Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF)
 
 
Kontrolforanstaltninger
 
 
Område
 
Sporbarhed og tilbagetrækning
 
 
Procedurer
 
Sporbarhed
 
Alle modtagne varer er mærket med producentens/ leverandørens aut.nr. samt lot-mærke. Lot nr. påføres faktura. Det er således muligt at spore et produkt tilbage til leverandør/ producent.
 
Tilbagetrækning
 
Hvis det konstateres, at der er indført eller solgt fødevarer, som ikke lever op til kravene for fødevaresikkerhed, og som eventuelt kan gøre mennesker syge, eller i øvrigt ikke overholder gældende lovkrav, vil varen straks blive trukket tilbage fra markedet efter følgende procedurer:
 
 • Fødevarestyrelsen informeres om tilbagetrækningen
 
 • De tilbagekaldte produkter ”forsegles”(sættes i karantæne) på lageret, indtil det er fastslået, hvordan produkterne videre skal håndteres.. Denne vurdering foretages i samråd med Fødevarestyrelsen
 
 • Alle dokumenter i sagen gemmes i 5 år
 
 
 
Kontrolforanstaltninger
 
 
Område
 
Fødevarekontaktmaterialer
 
 
Procedurer
 
Der sælges ikke fødevarekontaktmaterialer særskilt. Fødevarekontaktmaterialer omfatter de emballager produkterne er pakket i fra producentens side.
 
Der indhentes eventuelt specifikationer eller leverandørerklæringer på, at anvendte emballager overholder gælden krav og grænseværdier for migration og anvendelse.
 
Såfremt det konstateres at en emballage ikke er egnet til kontakt med fødevarer, efter gældende regler, vil varen ikke blive omsat eller blive tilbagetrukket i henhold til procedurer om ”tilbagetrækning”
 
 
 
 
 
Kontrolforanstaltninger
 
Område
 
Mærkning
 
 
Procedurer
 
Gældende mærkningsregler skal overholdes, herunder eventuelle tilsætningsstoffer samt allergener.
 
Såfremt det konstateres at en mærkning ikke overholder gældende regler, vil varen ikke blive omsat eller blive tilbagetrukket i henhold til procedurer om ”tilbagetrækning”
 
 
Mikrobiologiske risikoanalyser ved indførsel af fødevarer
 
Risiko Forekomst Typisk Årsag Sundhedsmæssig vurdering / hyppighed Styrende foranstaltning
Sporedannende bakterier
Bacillus cereus  
Melholdige produkter som cremer, saucer, meljævnede retter samt ris, mælk og krydderier
 
Inficeret fra producenten pga. mangelfuld produktionshygiejne
 
For varm opbevaring i detailledet
 
Overskredet holdbarhedsdatoer
 
Bakterien forekommer med moderat hyppighed i fødevaren. Sygdommen  har moderat alvor, forekomst af sygdom i DK kendes ikke
 
Kritisk
 
 
Håndteres hos producenten. Rekvirer eventuelt analysespecifikation.
 
Check Holdbarhedsdatoer.
 
Mikrobiologiske risikoanalyser ved indførsel af fødevarer
 
Risiko Forekomst Typisk Årsag Sundhedsmæssig vurdering / hyppighed Styrende foranstaltning
Sporedannende bakterier
Clostridium Botulinum  
Hjemmelavede fiskeprodukter, leverpostej, frugt og grønsagsprodukter samt krydderier
 
 
Inficeret fra producenten pga. mangelfuld produktionshygiejne
 
Overskredet holdbarhedsdatoer
 
Bakterien forekommer med ringe hyppighed  i fødevarer. Sygdommen har stor alvor, men forekommer sjældent i DK.
 
Kritisk
 
 
Håndteres hos producenten. Rekvirer eventuelt analysespecifikation.
 
Check holdbarhedsdatoer.
 
Mikrobiologiske risikoanalyser ved indførsel af fødevarer
 
Risiko Forekomst Typisk Årsag Sundhedsmæssig vurdering / hyppighed Styrende foranstaltning
Ikke sporedannende bakterier
Salmonella  
Fjerkræ, okse- og svinekød.  Æg, tørrede mælkeprodukter, grøntsager samt
krydderier
 
 
Inficeret fra producenten pga. mangelfuld produktionshygiejne
 
Overskredet holdbarhedsdatoer
 
Bakterien forekommer med høj hyppighed i fødevaren. Sygdommen har stor alvor og forekommer hyppigt i DK.
 
Kritisk
 
 
Håndteres hos producenten. Rekvirer eventuelt analysespecifikation.
 
Check holdbarhedsdatoer.
 
Mikrobiologiske risikoanalyser ved indførsel af fødevarer
 
Risiko Forekomst Typisk Årsag Sundhedsmæssig vurdering / hyppighed Styrende foranstaltning
Skimmelvækst
 
Mugpletter
 
 
Alle fødevarer
 
Se også mykotoksiner under kemiske risici
 
 
 
Mug forekommer med stor hyppighed i fødevarer
 
Kritisk
 
Fødevarerne skal kasseres.  Forekomst af mugpletter viser, at fødevaren har overskredet sin holdbarhed og ikke bør spises
 
 
Kemiske risikoanalyser ved indførsel af fødevarer
 
Risiko Forekomst Grænseværdi Sundhedsmæssig vurdering / hyppighed Styrende foranstaltning
Mycotoksiner
 
Aflatoksiner
 
Nødder, krydderier, tørrede figner
 
EU grænseværdier
 
Stofferne har langtidseffekter da de er genotoksisk carcinoge og kan give leverkræft. Stofferne forekommer ofte
 
Væsentlig
 
 
Håndteres kun i mindre omfang som ingrediens i mad der fremstilles i restauranten
 
Se også oversigt om ”Skematisk oversigt over nationale og EU risikoudmeldinger”
 
 
 
Kemiske risikoanalyser ved indførsel af fødevarer
 
Risiko Forekomst Grænseværdi Sundhedsmæssig vurdering / hyppighed Styrende foranstaltning
Tungmetaller
 
Tin
 
Konserves
 
EU grænseværdier
 
Stoffet giver diarre og opkastning. Stoffet kan forekomme
 
Væsentlig
 
 
Kun aktuel hvis der modtages fødevarer i metalkonserves.
 
Eventuel specifikationer fra leverandør / producent
 
Se også ”fødevarekontaktmaterialer”
 
 
Kemiske risikoanalyser ved indførsel af fødevarer
 
Risiko Forekomst Grænseværdi Sundhedsmæssig vurdering / hyppighed Styrende foranstaltning
Stoffer dannet under forarbejdning  hos producenten
 
PAH
Benzo(a)pyren
 
Vegetabilske olier
Mælkepulver, Tørret frugt. Morgenmadsprodukter, sukker og honning. Tørrede produkter som saucer, krydderier, og kosttilskud
 
 
 
EU grænseværdier
 
Stofferne er kræftfremkaldende og genotoksiske. Stofferne forekommer ofte
 
Væsentlig
 
 
Håndteres hos producenten
 
 
3-MCPD
 
Soyaprodukter
 
EU grænseværdier
 
Stoffet har langtidseffekter, da det er kræftfremkaldende. Stoffet forekommer ofte
 
Væsentlig
 
 
Eventuel analysespecifikationer fra leverandør / producent
 
 
Kemiske risikoanalyser ved indførsel af fødevarer
 
Risiko Forekomst Grænseværdi Sundhedsmæssig vurdering / hyppighed Styrende foranstaltning
Miljøforurening
 
Radioaktivitet
 
Generelt, herunder krydderier
 
EU grænseværdier for den kumulerede cæsium 134 og cæsium 137 radioaktivitet
 
Stofferne har langtidseffekter, da de er kræftfremkaldende. Stofferne kan forekomme
 
Ikke væsentlig
 
 
Se oversigt om ”Skematisk oversigt over nationale og EU risikoudmeldinger”
 
 
Pesticidrester
 
Vegetabilske produkter, herunder krydderier
 
EU grænseværdier
 
Effekterne er forskellige for de enkelte stoffer  typisk langtidseffekter som effekter Kræftfremkaldende og hormonforstyrrende. Stofferne forekommer ofte.
 
Væsentlig
 
 
Eventuel specifikationer fra leverandør / producent
 
 
 
Kemiske risikoanalyser ved indførsel af fødevarer
 
Risiko Forekomst Grænseværdi Sundhedsmæssig vurdering / hyppighed Styrende foranstaltning
Fødevarekontaktmaterialer (FKM)
 
Alle emballager
 
Emballager som de indførte produkterne er pakket i
 
EU grænseværdier
 
Generelt giver stofferne langtidseffekter som kræft og er hormonforstyrrende. Stofferne forekommer ofte
 
Væsentlig
 
 
Eventuel specifikationer fra leverandør / producent
 
 
 
Kemiske risikoanalyser ved indførsel af fødevarer
 
Risiko Forekomst Grænseværdi Sundhedsmæssig vurdering / hyppighed Styrende foranstaltning
Allergene ingredienser og afledte produkter heraf (generel oversigt)
 
Allergener
 
1) Glutenholdige kornprodukter (dvs. hvede, rug, byg, havre, spelt, kamut eller hybridiserede stammer heraf),
2) Krebsdyr,
3) Æg,
4) Fisk,
5) Jordnødder,
6) Soja,
7) Mælk,
8) Nødder,
9) Selleri,
10) Sennep,
11) Sesamfrø,
12) Lupin,
13) Bløddyr,
Eller produkter på basis af ovenstående.
 14) Svovldioxid og sulfitter i koncentrationer på over 10 mg/kg eller 10 mg/liter udtrykt som SO2
 
 
Ikke relevant
 
Allergene ingredienser kan være til alvorlig sundhedsfarer for følsomme personer.
 
 
Væsentlig
 
Modtagekontrol af ingrediens-angivelse af sammensatte råvarer.
 
Mærkning.
 
 
Kemiske risikoanalyser ved indførsel af fødevarer
 
Risiko Forekomst Grænseværdi Sundhedsmæssig vurdering / hyppighed Styrende foranstaltning
Tilsætningsstoffer
 
Tilsætningsstoffer
 
Generelt
 
I henhold til gældende Dansk (EU) lovgivning
 
Yderst sjældent forekommende i sundhedsskadelige koncentrationer
 
Mindre alvorlig
 
 
Check ”EU listen”
 
Fysiske risikoanalyser ved indførsel af fødevarer
 
Risiko Forekomst Grænseværdi Sundhedsmæssig vurdering / hyppighed Styrende foranstaltning
Emballager
 
Emballager modtagne fødevarer er pakket i
 
Alle former for emballager
 
Ikke relevant
 
Hvis der forekommer glas, hårdt plastik, metal eller andre fremmedlegemer fra ødelagt emballage m.m. kan der være risiko for at forbrugeren skære sig i mund og svælg, for tandskader m.m.
 
væsentlig
 
 
Det checkes at emballager er hele ved modtagelsen.
 
 
Ved konstatering af afvigelser vedr. indførsel skrives fejlrapport.
 
 
Fejlrapport
 
 
Metode:
Beskriv fejlen og hvad er gjort ved problemet
 
 
Dato og signatur
 
Fejl, beskriv fejlen
 
Handling, beskriv hvad der gjort ved problemet
 
     
     
     
     
     
 
Gemmes i 2 år.
 
 
Revideringsskema
 
 
Metode
Minimum én gang om året skal programmet revideres. Gå alle punkter igennem og revider hvis der er ændringer.
 
 
Kontrol og revision
 
Gennemgået emner
 
Ja
Nej
 
Ved mangler beskrives fejlen / manglen, og hvad der er gjort
Husk dato for ændring.
 
 
Egenkontrol
 
Alle resultater fra egenkontrollen gennemgås (skemaer og afvigelsesrapporter).
Er der rettet op på eventuelle fejl?
 
 
 
Er egenkontrolprogrammet tilstrækkeligt?
(Har der været mange afvigelser på bestemte områder, intensiveres overvågningen. Vær opmærksom på om, der er kommet nye aktiviteter, hvor det er nødvendigt at udvide egenkontrollen.)
 
 
 
Er alle relevante medarbejdere instrueret i egenkontrollens procedurer?
 
 
 
   
 
 
Dato: ________________ Kontrolansvarlig: __________________