Egenkontrol og kontrolrapport

Se kontrolrapport

Indhold 

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedens aktiviteter

Kontrolforanstaltninger, bestilling af varer

Kontrolforanstaltninger, modtagelse af varer

Kontrolforanstaltninger, sporbarhed og tilbagetrækning

Kontrolforanstaltninger, fødevarekontaktmaterialer

Kontrolforanstaltninger, mærkning

Mikrobiologiske risikoanalyser

Kemiske risikoanalyser

Fysiske risikoanalyser

Dokumentation, fejlrapport

Dokumentation, revidering

side 2

side 3

side 4

side 5

side 6

side 7

side 7

side 8, 9

side 9, 11

side 11, 12

side 13

side 14

 
Virksomhedsbeskrivelse
NavnUnik Food IVS
AdresseSøndergade 16 (kontoradresse) | Skuderløsevej 32 (lageradresse)
Postnummer og By4690 Haslev
Ansvarlig lederJan Steen
Oprettet, version 1Januar 2015
Revideret, version 2Se revideringsskema
Revideret, version 3Se revideringsskema
Revideret, version 4Se revideringsskema
Egenkontrolprogrammet

Programmet dækker virksomhedens aktiviteter og vil blive revideret løbende ved ændringer i sortiment, procedurer m.m. Programmet revideres minimum en gang årlig.

Områder som personlig hygiejne og rengøring i butikken argumenteres mundtlig ved kontrolbesøg.

 
Indførelse af fødevarer, fødevarekontaktmaterialer
Animalsk samhandelIngen
Animalsk importIngen
Vegetabilsk samhandelx Polen
Vegetabilsk importIngen
FKMAlle produkter modtages i emballager
 
Salg 
Engrosx
Detailx (salg fra Web side)
 
Virksomhedens aktiviteter (indførsel af fødevarer)
Produktkategori3. landEU Polen
Fødevarekontaktmaterialer x (emballerede produkter)
Kød, kødprodukter, spiselige tarme m.fl., frosne  
Toskallede bløddyr, frosne  
Fisk og fiskeprodukter, frosne  
Mælk og mælkeprodukter, inkl. osteprodukter og konsumis, kølevarer  
Honning og gelé royale  
Frugt og grøntsager, friske, forarbejdede, frosne  
Te x
Mel, gryn, kerner, stivelse x
Morgenmadscerealier, ris, pasta m.fl. x
Nødder og nøddeprodukter x
Krydderier, krydderurter, ingefær x
Soya, eddike m.v. x
Fedtstoffer og olier, vegetabilske x
Varesortimentet kan variere inden for valgte produktkategorier. Se produktliste i virksomheden.
Kontrolforanstaltninger
OmrådeBestilling af varer
Risiko (se også risikoanalyser)

Hvis leverandøren / producenten ikke er autoriseret i henhold til gældende EU regler er der risiko for at der indføres varer der ikke er kontrolleret eller må omsættes i DK / EU

Ved indførsel af fødevarer, der traditionelt kan indeholde uønskede stoffer m.m., rekvireres analyseresultater / specifikationer, som skal overholde gældende regler/ grænseværdier.  Eksempler:

 • Aflatoksiner i nødder, blandinger med mere end 10%
 • Restindhold af pesticider
 • Indhold af PAH (olier)
 • Eventuelle mikrobiologiske forureninger, sporedannende bakterier
 • Naturlige giftstoffer(frugt/grønt, krydderier, korn,, ris, pasta,)
 • Allergener (generelt)
 • Tilsætningsstoffer(EU listen)
ProcedurerFør bestilling kontrolleres at leverandørvirksomheden er godkendt i henhold til gældende EU-regler.
FejlhåndteringHvis det konstateres et en leverandør ikke autoriseret i henhold til gældende regler vil eventuelle leverede varer blive returneret / kasseret og der vil blive iværksæt en tilbagetrækning. Se også ”Sporbarhed og tilbagetrækning”
KontrolmetodeDokumentkontrol
DokumentationDokumenter (eventuel kopi af analyseresultater)
Eventuelle henvisninger (link)EU Listen
Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF)
 
Kontrolforanstaltninger
OmrådeModtagelse af varer
Risiko (se også risikoanalyser)
 1. Hvis der ikke er overensstemmelse mellem modtagne varer og følgedokument er der risiko for, at modtage varer der ikke overholder gældende EU regler
 1. Hvis emballagen på varerne er slået itu, er der risiko for, at de er blevet forurenet under transporten
 1. Hvis varerne ikke er korrekt mærket (DK) er der risiko for, at allergener kan gøre følsomme personer syge samt risiko for, at varerne ikke kan identificeres, ved en eventuel tilbagetrækning
Vurdering af risikoPunkt 1, 2, 3: GAG (gode arbejdsgange)
Procedurer
 • Dokumenter og varer checkes ved modtagelsen herunder emballagekontrol
FejlhåndteringDet berørte parti forsegles og destrueres i samråd med fødevareregionen
KontrolmetodeDokumentkontrol
DokumentationDokumenter
Eventuelle henvisninger (link)EU Listen
Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF)
 
Kontrolforanstaltninger
OmrådeSporbarhed og tilbagetrækning
Procedurer

Sporbarhed

Alle modtagne varer er mærket med producentens/ leverandørens aut.nr. samt lot-mærke. Lot nr. påføres faktura. Det er således muligt at spore et produkt tilbage til leverandør/ producent.

Tilbagetrækning

Hvis det konstateres, at der er indført eller solgt fødevarer, som ikke lever op til kravene for fødevaresikkerhed, og som eventuelt kan gøre mennesker syge, eller i øvrigt ikke overholder gældende lovkrav, vil varen straks blive trukket tilbage fra markedet efter følgende procedurer:

 • Fødevarestyrelsen informeres om tilbagetrækningen
 • De tilbagekaldte produkter ”forsegles”(sættes i karantæne) på lageret, indtil det er fastslået, hvordan produkterne videre skal håndteres.. Denne vurdering foretages i samråd med Fødevarestyrelsen
 • Alle dokumenter i sagen gemmes i 5 år
 
Kontrolforanstaltninger
OmrådeFødevarekontaktmaterialer
Procedurer

Der sælges ikke fødevarekontaktmaterialer særskilt. Fødevarekontaktmaterialer omfatter de emballager produkterne er pakket i fra producentens side.

Der indhentes eventuelt specifikationer eller leverandørerklæringer på, at anvendte emballager overholder gælden krav og grænseværdier for migration og anvendelse.

Såfremt det konstateres at en emballage ikke er egnet til kontakt med fødevarer, efter gældende regler, vil varen ikke blive omsat eller blive tilbagetrukket i henhold til procedurer om ”tilbagetrækning”

 
Kontrolforanstaltninger
OmrådeMærkning
Procedurer

Gældende mærkningsregler skal overholdes, herunder eventuelle tilsætningsstoffer samt allergener.

Såfremt det konstateres at en mærkning ikke overholder gældende regler, vil varen ikke blive omsat eller blive tilbagetrukket i henhold til procedurer om ”tilbagetrækning”

Mikrobiologiske risikoanalyser ved indførsel af fødevarer
RisikoForekomstTypisk ÅrsagSundhedsmæssig vurdering / hyppighedStyrende foranstaltning
Sporedannende bakterier
Bacillus cereusMelholdige produkter som cremer, saucer, meljævnede retter samt ris, mælk og krydderier

Inficeret fra producenten pga. mangelfuld produktionshygiejne

For varm opbevaring i detailledet

Overskredet holdbarhedsdatoer

Bakterien forekommer med moderat hyppighed i fødevaren. Sygdommen  har moderat alvor, forekomst af sygdom i DK kendes ikke

Kritisk

Håndteres hos producenten. Rekvirer eventuelt analysespecifikation.

Check Holdbarhedsdatoer.

Mikrobiologiske risikoanalyser ved indførsel af fødevarer
RisikoForekomstTypisk ÅrsagSundhedsmæssig vurdering / hyppighedStyrende foranstaltning
Sporedannende bakterier
Clostridium BotulinumHjemmelavede fiskeprodukter, leverpostej, frugt og grønsagsprodukter samt krydderier

Inficeret fra producenten pga. mangelfuld produktionshygiejne

Overskredet holdbarhedsdatoer

Bakterien forekommer med ringe hyppighed  i fødevarer. Sygdommen har stor alvor, men forekommer sjældent i DK.

Kritisk

Håndteres hos producenten. Rekvirer eventuelt analysespecifikation.

Check holdbarhedsdatoer.

Mikrobiologiske risikoanalyser ved indførsel af fødevarer
RisikoForekomstTypisk ÅrsagSundhedsmæssig vurdering / hyppighedStyrende foranstaltning
Ikke sporedannende bakterier
SalmonellaFjerkræ, okse- og svinekød.  Æg, tørrede mælkeprodukter, grøntsager samt
krydderier

Inficeret fra producenten pga. mangelfuld produktionshygiejne

Overskredet holdbarhedsdatoer

Bakterien forekommer med høj hyppighed i fødevaren. Sygdommen har stor alvor og forekommer hyppigt i DK.

Kritisk

Håndteres hos producenten. Rekvirer eventuelt analysespecifikation.

Check holdbarhedsdatoer.

Mikrobiologiske risikoanalyser ved indførsel af fødevarer
RisikoForekomstTypisk ÅrsagSundhedsmæssig vurdering / hyppighedStyrende foranstaltning
Skimmelvækst
MugpletterAlle fødevarerSe også mykotoksiner under kemiske risici

Mug forekommer med stor hyppighed i fødevarer

Kritisk

Fødevarerne skal kasseres.  Forekomst af mugpletter viser, at fødevaren har overskredet sin holdbarhed og ikke bør spises
Kemiske risikoanalyser ved indførsel af fødevarer
RisikoForekomstGrænseværdiSundhedsmæssig vurdering / hyppighedStyrende foranstaltning
Mycotoksiner
AflatoksinerNødder, krydderier, tørrede fignerEU grænseværdier

Stofferne har langtidseffekter da de er genotoksisk carcinoge og kan give leverkræft. Stofferne forekommer ofte

Væsentlig

Håndteres kun i mindre omfang som ingrediens i mad der fremstilles i restauranten

Se også oversigt om ”Skematisk oversigt over nationale og EU risikoudmeldinger”

Kemiske risikoanalyser ved indførsel af fødevarer
RisikoForekomstGrænseværdiSundhedsmæssig vurdering / hyppighedStyrende foranstaltning
Tungmetaller
TinKonservesEU grænseværdier

Stoffet giver diarre og opkastning. Stoffet kan forekomme

Væsentlig

Kun aktuel hvis der modtages fødevarer i metalkonserves.

Eventuel specifikationer fra leverandør / producent

Se også ”fødevarekontaktmaterialer”

Kemiske risikoanalyser ved indførsel af fødevarer
RisikoForekomstGrænseværdiSundhedsmæssig vurdering / hyppighedStyrende foranstaltning
Stoffer dannet under forarbejdning  hos producenten
PAH
Benzo(a)pyren
Vegetabilske olier
Mælkepulver, Tørret frugt. Morgenmadsprodukter, sukker og honning. Tørrede produkter som saucer, krydderier, og kosttilskud
EU grænseværdier

Stofferne er kræftfremkaldende og genotoksiske. Stofferne forekommer ofte

Væsentlig

Håndteres hos producenten
3-MCPDSoyaprodukterEU grænseværdier

Stoffet har langtidseffekter, da det er kræftfremkaldende. Stoffet forekommer ofte

Væsentlig

Eventuel analysespecifikationer fra leverandør / producent
Kemiske risikoanalyser ved indførsel af fødevarer
RisikoForekomstGrænseværdiSundhedsmæssig vurdering / hyppighedStyrende foranstaltning
Miljøforurening
RadioaktivitetGenerelt, herunder krydderierEU grænseværdier for den kumulerede cæsium 134 og cæsium 137 radioaktivitet

Stofferne har langtidseffekter, da de er kræftfremkaldende. Stofferne kan forekomme

Ikke væsentlig

Se oversigt om ”Skematisk oversigt over nationale og EU risikoudmeldinger”
PesticidresterVegetabilske produkter, herunder krydderierEU grænseværdier

Effekterne er forskellige for de enkelte stoffer  typisk langtidseffekter som effekter Kræftfremkaldende og hormonforstyrrende. Stofferne forekommer ofte.

Væsentlig

Eventuel specifikationer fra leverandør / producent
Kemiske risikoanalyser ved indførsel af fødevarer
RisikoForekomstGrænseværdiSundhedsmæssig vurdering / hyppighedStyrende foranstaltning
Fødevarekontaktmaterialer (FKM)
Alle emballagerEmballager som de indførte produkterne er pakket iEU grænseværdier

Generelt giver stofferne langtidseffekter som kræft og er hormonforstyrrende. Stofferne forekommer ofte

Væsentlig

Eventuel specifikationer fra leverandør / producent
Kemiske risikoanalyser ved indførsel af fødevarer
RisikoForekomstGrænseværdiSundhedsmæssig vurdering / hyppighedStyrende foranstaltning
Allergene ingredienser og afledte produkter heraf (generel oversigt)
Allergener1) Glutenholdige kornprodukter (dvs. hvede, rug, byg, havre, spelt, kamut eller hybridiserede stammer heraf),
2) Krebsdyr,
3) Æg,
4) Fisk,
5) Jordnødder,
6) Soja,
7) Mælk,
8) Nødder,
9) Selleri,
10) Sennep,
11) Sesamfrø,
12) Lupin,
13) Bløddyr,
Eller produkter på basis af ovenstående.
14) Svovldioxid og sulfitter i koncentrationer på over 10 mg/kg eller 10 mg/liter udtrykt som SO2
Ikke relevant

Allergene ingredienser kan være til alvorlig sundhedsfarer for følsomme personer.

Væsentlig

Modtagekontrol af ingrediens-angivelse af sammensatte råvarer.

Mærkning.

Kemiske risikoanalyser ved indførsel af fødevarer
RisikoForekomstGrænseværdiSundhedsmæssig vurdering / hyppighedStyrende foranstaltning
Tilsætningsstoffer
TilsætningsstofferGenereltI henhold til gældende Dansk (EU) lovgivning

Yderst sjældent forekommende i sundhedsskadelige koncentrationer

Mindre alvorlig

Check ”EU listen”
Fysiske risikoanalyser ved indførsel af fødevarer
RisikoForekomstGrænseværdiSundhedsmæssig vurdering / hyppighedStyrende foranstaltning
Emballager
Emballager modtagne fødevarer er pakket iAlle former for emballagerIkke relevant

Hvis der forekommer glas, hårdt plastik, metal eller andre fremmedlegemer fra ødelagt emballage m.m. kan der være risiko for at forbrugeren skære sig i mund og svælg, for tandskader m.m.

væsentlig

Det checkes at emballager er hele ved modtagelsen.
Ved konstatering af afvigelser vedr. indførsel skrives fejlrapport.
FejlrapportMetode:
Beskriv fejlen og hvad er gjort ved problemet
Dato og signaturFejl, beskriv fejlenHandling, beskriv hvad der gjort ved problemet
   
   
   
   
   
Gemmes i 2 år.
RevideringsskemaMetode
Minimum én gang om året skal programmet revideres. Gå alle punkter igennem og revider hvis der er ændringer.
Kontrol og revisionGennemgået emnerJa
Nej
Ved mangler beskrives fejlen / manglen, og hvad der er gjort
Husk dato for ændring.
EgenkontrolAlle resultater fra egenkontrollen gennemgås (skemaer og afvigelsesrapporter).
Er der rettet op på eventuelle fejl?

Er egenkontrolprogrammet tilstrækkeligt?
(Har der været mange afvigelser på bestemte områder, intensiveres overvågningen. Vær opmærksom på om, der er kommet nye aktiviteter, hvor det er nødvendigt at udvide egenkontrollen.)

Er alle relevante medarbejdere instrueret i egenkontrollens procedurer?

  
Dato: ________________ Kontrolansvarlig: __________________